Klíšťata

V ČR je nejznámějším klíštětem klíště obecné (Ixodes ricinus). Jedná se o ektoparazita, který se umí vyživovat pouze cizopasně. Až na výjimky všechna jeho vývojová stádia (larva, nymfa, dospělý jedinec) sají krev na savcích, ptácích nebo drobných obratlovcích.

Reprodukční schopnost klíštěte je vysoká, jedna samička naklade 2500 až 4000 vajíček. Každá vývojová fáze může v klidovém stadiu přežít i 1 rok bez sání. Životní cyklus klíštěte zahrnuje tři stadia: larva, nymfa a dospělec. Z vajíček se líhne larva, která je velmi malá a má jen tři páry nohou. Larva se často přisává na drobné hlodavce, kdy po nasátí odpadne a poté dochází k přeměně všech larválních orgánů na orgány vyššího vývojového stupně, kterým je o něco větší nymfa, která má čtyři páry nohou. Nymfa se přisává na větší zvířata - zajíce, psy, kočky a člověka. Po získání energie (krev hostitele) nymfa opět odpadá a prochází konečnou metamorfózou na dospělého jedince (imágo), samici nebo samce,který je znovu schopen reprodukce.

Klíště přenáší závažné život ohrožující infekce jako klíšťovou encelefalitidu, lymeskou boreliozu, ehrlichiózu, babesioźu a bartonelózu.

Klíšťová encefalitida

Zánětlivé onemocnění mozku a mozkových blan způsobené Flavivirem. Tímto virem se klíště infikuje při sání krve živočichů. K nákaze člověka nebo zvířete dochází napadením infikovaného klíštěte. Infekčnost klíšťat v ČR se udává okolo 4 %.

Lymeská borelióza

Infekční onemocnění způsobené bakterií Borrelia burgdorferi. V Evropě byly identifikovány i další zástupci kmene a to Borrelia garinii a Borrelia afzelii. Je prokázána spojitost s předchozím napadení klíštětem a následnou infekcí. Počet případů borelióz v ČR stoupá. Za rok 2009 bylo hlášeno přes 4000 případů, což je téměř dvojnásobek ve srovnání s rokem 1999. Pro úspěšnou léčbu lymeské boreliózy je nejdůležitější včasná diagnóza a okamžité zahájení léčby antibiotiky.

Ehrlichióza

Infekční onemocnění přenášené klíšťaty. Původcem je bakterie Anaplasma phagocytophila (původní název Ehrlichia), která napadá bílé krvinky a způsobuje horečnaté onemocnění. Ehrlichie jsou velmi drobné mikroorganizmy příbuzné Rickettsiím, které způsobují další onemocnění. Ehrlichióza je dobře léčitelná antibiotiky.

Babesióza

Onemocnění přenášené klíšťaty. Původcem jsou prvoci rodu Babesia, většinou druhy B.divergens nebo B.bovis, které napadají červené krvinky hostitele. Toto onemocnění často doprovází lymeskou borreliózu.

Bartonelóza

Bakteriální onemocnění přenášené klíšťaty a blechami především z koček a psů na člověka. Onemocnění způsobují bakterie rodu Bartonella (nejčastěji druh B. henselae). U oslabených pacientů způsobuje infekce postižení kůže a vnitřních orgánů.

Leishmanióza

Onemocnění subtropického a tropického pásma vyvolané bičíkovci rodu Leishmania a přenášené hmyzem. Onemocnění probíhá v různých formách podle druhu Leishmanie. Nejčastější jsou kožní formy - tzv. suchý vřed.


[Krvak]

Anketa

Kdy pořizujete svému psovi preventivní přípravky proti klíšťatům?

  • Mám vždy v zásobě:
  • Po prvních náznacích jara:
  • Když se léto rozjede:
  • Až po prvním klíštěti:
  • Žádné přípravky nepořizuji:
  • Žádná z možností: