Parazité


Přenosná parazitární onemocnění

Současná doba je charakterizována vzestupem mnoha různých parazitárních onemocnění, a to nejenom u lidí, ale i u chovaných nebo volně žijících živočichů. Strmý vzestup je způsoben řadou vlivů, jako je nárůst lidské populace (nebo populace domácích/hospodářských zvířat), omezením životního prostředí, nadužíváním léčiv, posunem a změnou klimatu, urbanizací atd.

Parazit se během svého života vyskytuje na těle nebo v těle svého hostitele, který mu poskytuje dokonalé útočiště a ochranu.  Samotní paraziti mají často složitý vývoj, charakterizovaný střídáním hostitelů, navíc umocněným kombinací pohlavního nebo nepohlavního vývoje.  Parazit po určitou dobu nebo trvale žije na úkor svého hostitele. Parazitární onemocnění patří celosvětově mezi nejrozšířenější jak u člověka, tak i u zvířat (askarióza, leishmanióza, filarióza, enterobióza atd.). Nejčastěji se jedná o onemocnění způsobená prvoky, bičíkovci, bakteriemi, motolicemi a hlísticemi.  Typická jsou známá parazitární onemocnění jako škrkavky, roupy, svalovci nebo měchovci.  Velkou skupinu tvoří tasemnice. Zdrojem nákazy je jak člověk a tak i zvíře (domácí zvířata, psi nebo volně migrující zvěř). Díky komplikovanému životnímu cyklu jsou parazité nebezpeční ve všech vývojových stupních. Častým vektorem přenosu parazita je přenos bodavým hmyzem – krevsajícímy členovci (komár, pakomár, blecha, a další). Na vzestupu v počtu onemocnění jsou infekce přenášené klíšťaty (klíšťová encefalitida, Lymeská borelióza, ehrlichióza, babesióza). Navíc jak v Evropě, tak i na našem území dochází v poslední době k opětovnému šíření štěnic.

Proto pro pochopení výskytu a způsobu šíření parazitů v lidské populaci resp. v populaci vhodných hostitelů (zvířat), je potřeba porozumět kolování parazitů v přírodě a zapojení jednotlivých hostitelů do jejich přenosu. To nám umožní využít pr eventivních opatření k zamezení šíření těchto nebezpečných infekcí.


[Krvak]

Anketa

Kdy pořizujete svému psovi preventivní přípravky proti klíšťatům?

  • Mám vždy v zásobě:
  • Po prvních náznacích jara:
  • Když se léto rozjede:
  • Až po prvním klíštěti:
  • Žádné přípravky nepořizuji:
  • Žádná z možností: